Pastrve napadaju noću

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Ilustracije za concept store “KRUG”_”Pastrve napadaju noću”
Naziv serije je prijepis jednog grafita iz Spinuta, dijela Splita u kojem je autor proveo većinu života. Prvi dio serije su portreti kombinirani sa tekstom koji su stanovita kritika sposobnosti čitanja izraza humanoidnih lica. Drugi dio su plesači u pojednostavljenoj formi, prikazani iz ptičje perspektive, kombinirani sa tekstovima popularnih pjesama koji u sebi sadržavaju riječ “dance“.
—————————————————————————————————————–

>

Advertisements